Jag är intresserad

Efter att du fyllt i och skickat i detta formulär så kommer
D.E.HÄLSA GYM i Julita att kontakta dig för konsultation. Detta formulär är således INTE något bindande kontrakt/avtal