Förhållningsregler & rekommendationer vid träning

FÖRHÅLLNINGSREGLER
1. Stanna hemma vid symptom.
Det är endast tillåtet att besöka våra lokalen när man är helt frisk utan symptom på luftvägsinfektion eller annan smittsam infektion.


2. Begränsat antal platser.
Vi tillåter begränsat antal personer vid gymträning och på gruppträning. Förbokade personer har företräde.

3. Handhygien
& städning.
- Sköt din handhygien före och efter besöket.
- Sätt igång ventilation innan träning.
- Städa och rengör utrustning du använt vid gymträning.
(Personal städar dessutom hela lokalen minst 2ggr/v)

REKOMMENDATIONER
1. Respektfullt avstånd.

Försök hålla respektfullt avstånd till personer du inte vanligtvis umgås med.


2. Ovaccinerade vuxna uppmanas till extra försiktighet
Detta innebär att ovaccinerade vid träning:
- BÖR undvika gruppträning där det är fler än 12st deltagare på plats (eftersom det innebär mindre än 10kvm/person) samt
- INTE SKA delta på seniorträning (pga många deltagare i riskgrupp) eller köra Boxträning (inte möjligt att hålla avstånd vid denna träningsform)
- ÄR NOGA med hålla avstånd till andra vid gymträning