70år eller äldre med träningskort

Denna information gäller riktar sig till dig som är 70år eller äldre och har träningskort hos D.E.HÄLSA Gym
med 6mån eller 12mån bindningstid.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer i riskgrupper att vara extra försiktiga i den Coronapandemi som fortfarande råder i världen. Därför rekommenderas du som är 70 år eller äldre att begränsa dina nära kontakter och håller fysiskt avstånd till andra människor.

Fortsatt fysisk aktivitet och träning är dock mycket viktigt för den fysiska och mentala hälsan, inte minst under kristider! För att även riskgrupper ska ha möjligt att fortsätta träna hos oss, med minimerad risk att utsättas för smittspridning av Covid-19, har vi bl.a. gjort följande anpassningar i vår träningsverksamhet:
- begränsat antal deltagare i gymmet samtidigt
- utvidgad lokal och större avstånd mellan utrustning
- utökade städrutiner varje dag och tillgång till handsprit i lokalen
- rejält fysiskt avstånd mellan deltagare på gruppträning
- gruppträning framförallt utomhus
- personlig eller desinficerad utrustning vid gruppträning
- möjlighet att konvertera träningskort från gym- till gruppträning och vice versa

Däremot har vi hittills inte erbjudit våra kunder möjlighet att säga upp eller frysa avtal eftersom D.E.HÄLSA Gym & Friskvård är i mycket stort behov att behålla alla tillgängliga intäkter för att även i framtiden kunna erbjuda träning i Julita. Omkostnaderna har ökat rejält för att vi ska kunna hålla rent och fräscht i lokalen samtidigt som vi förlorat många intäktsmöjligheter pga rådande situation i samhället.

Enligt de allmänna villkor för kundavtal vid träning kan D.E.HÄLSA AB inte heller ställas ansvarig för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständighet utanför leverantörens kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom större skada på träningslokalen, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

Men eftersom vi är måna om att bidra till såväl god folkhälsa i bygden likväl att behålla långsiktigt bra relationer till våra medlemmar så vill vi visa god vilja gentemot dig som är 70år eller äldre och som har träningskort med 6mån eller 12mån bindningstid men som inte kan/vill träna pga rådande Coronapandemi. Därför erbjuder vi möjligheten att frysa sitt avtal max 6 månader under perioden april-september 2020 och istället få denna träningsperiod tillgodo efter avtalets utgång. Vänligen meddela i så fall detta önskemål via e-post till info@dehalsa.se eller via telefon 0766-359 859.

Om du ej önskar nyttja denna möjlighet att frysa avtal och istället redan nu vill förnya ditt träningskort efter avtalets utgång så tackar vi dig från djupet av våra hjärtan!

Vänliga hälsningar
Daniel & Gisela
D.E.HÄLSA Gym & Friskvård