Balans i livet

Både när det gäller att uppnå god hälsa som för att öka prestationsförmågan är det viktigt att skapa balans mellan belastning och återhämtning samt mellan upplevda krav och upplevd förmåga. För att åstadkomma denna livsviktiga balans behöver flera perspektiv av hälsa uppmärksammas - fysisk hälsa, mental hälsa, emotionell/känslomässig hälsa och social hälsa. D E HÄLSA riktar därför förändringsarbetet på tre grundpelare:
KOST, FYSISK AKTIVITET och ÅTERHÄMTNING

Kost

De kostråd klienter får från D E HÄLSA har sin utgångspunkt i rekommendationer från Svenska livsmedelsverket (SLV) samtidigt som hänsyn tas till klimatsmarta val, nya forskningsresultat samt individens förutsättningar. Målet är att klienten ska få tillräcklig kunskap för att själv kunna välja den kosthållning som passar samt få pedagogiska verktyg för att ta rätt beslut i vardagen.

Fysisk aktivitet

Träningsbelastningen skall anpassas till klientens förutsättningar och målsättning samt ökas successivt för att undvika skador och uppnå goda resultat. Målet är att klienten själv ska få tillräcklig kunskap för att lägga upp och variera sin träning så den passar in i livspusslet.

Mental Hälsa

Råd för mental hälsa som klienten får från D E HÄLSA kommer framförallt från KBT (Kognitiv Beteende Terapi) för att uppnå mentalt välmående. Målet är att klienten skall finna verktyg som är effektiva för att uppnå mentalt välmående.