April

Under april med start vecka 16 kommer vi att dra igång ytterligare några aktiviteter för att bidra till ökad folkhälsa. Längre ned i detta nyhetsbrev kan du läsa om de anpassningar vi gjort för att minimera risken för smittspridning av Covid-19 samt hitta aktuellt gruppträningsschema och länkar för att boka plats i gymmet, på gruppträningspass eller hitta tid för massagebehandling.

Givetvis kan vår verksamhet och våra aktiviteter att förändras med kort varsel utifall att restriktioner och rekommendationer från regering och myndigheter förändras. Vi hoppas att vi alla tillsammans kan hjälpas åt för att minimera risken för smittspridning i denna pandemi!

NYA AKTIVITETER
Stavgång + fys på onsdagar kl 16:30 med samling vid gymmet.
Pulspromenad med stavar varvat med övningar för styrka & rörlighet.
Perfekt för nybörjare och seniorer, vi håller minst stavlängds avstånd från varandra.

Utefys på måndagar och onsdagar kl 18:00 vid Öljevi IP.
Träning av styrka & kondition med egna kroppen som belastning.
Passar både barn/ungdom och vuxna, lämpligt för såväl nybörjare som vältränad.
(På måndagar är föräldrar till fotbollsspelande barn i Julita GoIF lite extra välkomna att träna i väntan på att barnens fotbollsträning ska ta slut och på onsdagar är barn/ungdomar från 10år lite extra välkomna att kostnadsfritt träna tillsammans med våra Supersportisledare i Julita GoIF)

Löpträning torsdagar kl 18:00 vid Julita skola
intervallträning som passar såväl nybörjare som motionärer & idrottare
Skadeförebyggande fysträning torsdagar kl 19:00 vid Julita skola
träning med fokus på balans, stabilitet och rörlighet

Yoga/Core & dynamisk rörlighet söndagar kl 17:00 vid Öljevi IP
fokus på andning, stabilitet, dynamisk rörlighet och avslappning

Löpning - fördjupningsträffar varannan söndag kl 10:00 start 26/4
Fokus på konditionstest, skadeförebyggande träning och löpteknik
Mer detaljerad info hittar du via följande länk
http://www.dehalsa.se/tr%C3%A4ning-i-julita/m%C3%B6t-v%C3%A5ren-f%C3%B6rsommaren-som-l%C3%B6pare-41837428
 
ANPASSNING AV VERKSAMHET MED ANLEDNING AV COVID-19
D.E.HÄLSA Gym & Friskvård tar självklart smittspridningen av Coronaviruset på fullt allvar och följer myndigheternas riktlinjer för hantering av situationen. Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för smittspridning är mycket hög i Sverige Information inhämtas från:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Initialt i denna pandemi tog vi extra höjd i vårt säkerhetstänk och stängde i princip ner hela vår verksamhet i ca två veckor för att utvärdera händelseutvecklingen och invänta tydligare direktiv från regering och myndigheter.

Eftersom Folkhälsomyndigheten numera ger tydliga rekommendationer att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, gym kan fortsätta hålla öppet samt att träningar inte behöver inte ställas in med anledning av epidemin. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. Nedan kan du se vilka försiktighetsåtgärder vi i dagsläget har vidtagit på våra anläggningar.

Gruppträning
- Endast friska personer utan minsta symptom på luftvägsinfektion välkomna
- Träning utomhus
- Utan redskap som delas med varandra
- Maximalt 20st deltagare per träningspass eller ledare
- Maximalt 1h/träningspass
- Förutsätter att deltagarna sköter sina egen personliga hygienrutiner
- Personer i riskgrupper bör vara extra försiktiga

Gymträning
- Endast friska personer utan minsta symptom på luftvägsinfektion välkomna
- Utökade städrutiner (lokalvård minst 1 gång/dag)
- Begränsade öppettider (för att hinna städa ordentligt)
- Förbokning av plats och maximalt 5st i gymmet samtidigt (för att undvika trängsel)
- Krav på att de tränande rengör träningsutrustning efter sig själva
- Förutsätter att deltagarna sköter sina egen personliga hygienrutiner
- Personer i riskgrupper bör vara extra försiktiga

Massage och friskvård
- Endast friska personer utan minsta symptom på luftvägsinfektion välkomna
- Längre tid mellan behandlingar (för att undvika fysisk kontakt mellan klienter)
- Utökade städrutiner (för att hinna städa mellan klienterna)
- Förutsätter att deltagarna sköter sina egen personliga hygienrutiner
- Personer i riskgrupper bör vara extra försiktiga
 
AKTUELLT GRUPPTRÄNINGSSCHEMA VECKA 16-26

MÅNDAGAR
18:00 Utefys vid Öljevi IP

träning av styrka & kondition med egna kroppen som belastning

ONSDAGAR
16:30 Stavgång + fys samling vid gymmet

pulspromenad med stavar varvat med övningar för styrka & rörlighet
18:00 Utefys vid Öljevi IP
träning av styrka & kondition med egna kroppen som belastning

TORSDAGAR
18:00 Löpning vid Julita skola

intervallträning som passar såväl nybörjare som motionärer & idrottare
19:00 Stabilitet & rörlighet vid Julita skola
skadeförebyggande träning med fokus på balans, stabilitet och rörlighet

SÖNDAGAR
17:00 Yoga/Core & dynamisk rörlighet vid Öljevi IP

fokus på andning, stabilitet, dynamisk rörlighet och nedvarvning

BOKA PLATS I GYM, PÅ GRUPPTRÄNING ELLER MASSAGEBEHANDLING

Boka plats på gruppträning
https://dehalsa.gymsystem.se/member#/schedule/1

Boka plats i gymmet
https://dehalsa.gymsystem.se/member#/schedule/6

Boka massagebehandling
https://dehalsa.gymsystem.se/member#/resourcebooking/2

Vänliga hälsningar
Daniel Eriksson
verksamhetsansvarig
D.E.HÄLSA Gym & Friskvård